این مراسم مورد استقبال خوب جوانان قرار گرفت و با توزیع بسته های فرهنگی توسط عوامل ماهنامه هاتف جوان این مجله به جوانان معرفی شد و در پایان به جوانان شرکت کننده در این جشن به قید قرعه هدایایی اهدا گردید.